Historie

K prvním obyvatelům, kteří se usadili na území dnešního Monaka patřil kmen Ligurů, podle kterých je pojmenováno místní moře. Území začali osidlovat již v období tisíc let před Kristem. Dlouholetou nadvládu Ligurů vystřídali v 10. století Féničané, kteří si zde vystavili přístav a osadu. Vláda Féničanů byla vystřídána Řeky, jejichž největším přínosem a architektonickým bohatstvím bylo vystavění chrámu, který byl zasvěcen Heráklu Monoikovi. Řekové byli v 1. století před Kristem potlačeni Římany, jejichž působení přineslo zemi obrovské ekonomické a hospodářské bohatství. Samotné Monako bylo založeno roku 1162 jako janovská pevnost.ástupem kmene Saracénů začala země velmi rychle uvadat, na území docházelo k přepadání, loupení, pirátství a mnoho původních obyvatel se přesídlilo do sousedních měst. Po odchodu Saracénů ze země, byl roku 1215, položen základní kámen pevnosti, která měla sloužit a sloužila k ochraně obchodních lodí, kteří připlouvaly do země. Pevnost kdysi stále na místě, na kterém se dnes majestátně tyčí Knížecí palác.

Historicky prvním panovníkem z rodu Grimaldi se stal, roku 1297, muž jménem Francois, který se v převlečení za mnicha zmocnil pevnosti.

V 16. století se Monako dostává pod více než stoletou nadvládu Španělů, která zaniká roku 1641 spojenectvím monackého prince Honoré II. s francouzským králem Ludvíkem XIII. Silné spojenectví těchto dvou zemí trvá až do roku 1793, kdy bylo monacké území prohlášeno za součást Francouzské republiky, čímž došlo k uvěznění královské rodiny a zabavení veškerého jejich majetku.

Rod Grimaldi opět usedá na trůn roku 1814, díky kapitulaci Napoleona Bonaparte. K nejschopnějším a zatím nejdéle vládnoucím panovníkem v historii rodu Grimaldi byl Rainier III, který zemřel roku 2005 a na trůn usedá jeho syn Albert.

Zásadní politický převrat nastal roku 1962, kdy byla vyhlášena nová státní ústava, která pojednává o tom, že státním zřízením Monaka je dědičná konstituční monarchie, v jejímž čele stojí kníže z rodu Grimaldi.