Lidé a zvyky

Dnešní kultura místních obyvatel je ve velké míře ovlivněna přítomnými etnickými kmeny, jejich tradicemi a náboženským vyznáním. Civilní a náboženské tradice jsou nedílnou součástí kulturního a sociálního dědictví knížectví, které má velký vliv na jejich dodržování. Monačtí obyvatelé jsou velmi hrdí na historii své země a usilují o udržení kvality blahodárného života, který zemi doposud provází. Lidové zvyky a tradice se bouřlivě oslavují a bývají provázeny průvody a přehlídkami, tradičními obřady a rituály.

Kasíno Monte Carlo
Kasíno Monte Carlo

Manželství je v Monaku založeno na staleté tradici, jehož charakter je považován za základní sociální jednotku ve společenském postavení, s velmi nízkou mírou rozvodovosti. Svatební obřad je považován za důležitou rodinnou událost, spojený s bohatým svatebním programem, který zahrnuje tradiční zvyky a svatební rituály.

Svátky
1. leden: Nový rok
27. leden: Svátek zasvěcený patronovi knížectví
duben: Velikonoce (pohyblivý svátek), 13.04.2009 Velikonoční pondělí
1. květen: Svátek práce
21. květen: Nanebevztoupení
1. červen: Svatodušní svátek
11. červen: Corpus Christi
15. srpen: Nanebevstoupení Panny Marie
1. listopad: Svátek všech svatých
19. listopad: Státní svátek
8. prosinec: Svátek neposkvrněného početí
25. prosinec: Vánoční svátek – Štědrý den
31. prosinec: Silvestr

V den státního svátku, 19. listopadu, jsou všechny obchody, úřady a mnohé restaurace i kavárny zavřeny, na Štědrý den, Silvestr a Nový rok mají obchody zkrácenou pracovní dobu. Tradice státního svátku sahá až do roku 1857 a souvisí s oslavami na počest prince Rainiera z Monaka, kdy je vyhlášena nezávislost monackého knížectví. V tento den probíhají bouřlivé a velkolepé oslavy, které jsou doprovázeny bohatým hudebním programem, dekorací knížecího paláce, gala večeří v Opeře a večerním ohňostrojem nad přístavem.

Vánoce představují v Monaku velmi silný náboženský svátek, který je doprovázen především zpíváním písní a koled, k největším zvykům patří zapalování polena dřeva, které hoří v otevřeném krbu. Domácnosti, které nevlastní krb dodržují tradici tak, že upečou dort ve tvaru polena. Na Štědrý den pořádá knížectví pro místní obyvatele speciální kulturní akce, bohaté průvody a hudební živé koncerty.

Náboženství

95 % populace Monaka je tvořena římskými katolíky, které představuje nejrozšířenější skupinu křesťanství. Římskokatolická církev neboli křesťanství hraje pro místní obyvatele důležitou klíčovou roli v jejich životě, neboť hlásání této víry vychází ze staleté tradice. Náboženská víra je spojena s místními svátky a zvyky, které jsou na území Monaka velmi populární a bouřlivě oslavovány. Návštěvnost církevních budov a účast na církevních mší se však za posledních několik desítek let značně snížila.