Před odjezdem

Občané České republiky nepotřebují vízum při turistických cestách a při pobytu, který netrvá déle než 90 dnů. V případě vycestování do Monaka za účelem výdělečné činnosti nebo studia je odpovídající vízum potřebné i na dobu kratší než 90 dnů. O udělení pracovního či studijního víza můžeme zažádat na velvyslanectví Francouzské republiky, které sídlí na Praze 1.

Jelikož jediná cesta do Monaka vede přes francouzské území, je nutné dodržovat jejich devizové a celní předpisy. Výše finanční hotovosti, včetně cenných papírů a šeků, je na osobu stanovena v maximální výši 10 000 €. Pokud finanční výše přesáhne danou hranici, je nezbytnou povinností každého turisty tzv. ohlašovací povinnost. V případě, že do země cestujeme autem, můžeme mít v zásobě kanystr s benzínem o maximálním objemu 10 litrů. Dovoz a vývoz zbraní, léků, rostlin, uměleckých předmětů a zvířat se řídí zvláštními předpisy.

Na území Monaka jsou všeobecně přijímány všechny hlavní kreditní karty a cestovní šeky. Kreditními kartami můžeme platit v hotelu, obchodech, restaurací a barech. Platební a cestovní šeky v eurech, amerických dolarech a librách jsou osvobozeny od poplatků za výměnnou sazbu.

Ke vstupu na území Monaka je zapotřebí předložení platného cestovního pasu nebo občanského průkazu, který musí být opatřen potvrzením MV ČR, že se jedná o platnou alternativu cestovního dokladu. Dle doporučení Ministerstva zahraničních věcí by se měli čeští turisté, aby předešli možným komplikacím, raději prokazovat cestovním pasem.

Pro vycestování do Monaka není vyžadováno povinné očkování, doporučuje se klasické očkování proti virové hepatitidě typu A i B, břišnímu tyfu, vzteklině či tetanu.

Zdravotnictví je v Monaku na velmi kvalitní úrovni, ale poskytnuté ošetření je dosti drahé, proto by turisté před odjezdem měli mít sjednané zdravotní pojištění. Za běžné ambulantní vyšetření je vyžadována hotovost, na kterou je vystaven účet, z něhož je zřejmé poskytnuté plnění, které pojišťovna uhradí až po příjezdu do ČR.

Monako patří k zemím, ve kterých je téměř nulová zločinnost, země je považována ze jednu z nejbezpečnějších evropských zemích. K nejobávanějším situacím patří drobné pouliční krádeže, ke kterým dochází především v místech s vysokou koncentrací lidí. V případě, že se stanete jednou z mnoha oloupených obětí, vše nahlaste místní policejní gardě, jejíž členové se vyskytují na veřejných místech a silnicích.

V Monaku je stejný elektrický systém jako v ČR, střídavý proud 220V napětí 50 Hz, dvoupólové zástrčky i zásuvky odpovídají našim normám.